Sykle i snøstorm

Av
Liv Heløe

Vi tar i bruk hele teaterhuset når vi skal fortelle historien om universitetet – som også er historien om Nord-Norge. Sammen med Nordnorsk Kunstmuseum, Vokal Nord, og et ensemble av skuespillere, dansere og musikere skal vi på en reise gjennom fortid, nåtid og framtid. Vi skal vandre gjennom kunst, forskning, kritiske røster og studentenes egne tanker. Og vi skal vandre på havet. 

I 2018 feirer vi et bursdagsbarn som har hatt stor betydning ikke bare for byen Tromsø og landsdelen vår, men som også har vakt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. UiT Norges arktiske universitet fyller 50 år, og vi inviterer til fest hvor jubilantens historiske og ikke minst framtidige betydning utgjør rammen for en teateraften utenom det vanlige.

Det var Peter Hjort som fikk det ærefulle oppdrag å etablere universitet i nord, nettopp fordi han ble observert syklende i snøstorm. Han var en mann som ikke ville gi seg, og han fikk det til. Femti år etter etableringen har vi et universitet som er internasjonalt anerkjent for sin forskning, og som har en spesiell posisjon og betydning nettopp fordi det er et arktisk universitet. For teatret er tema, diskusjonene og mulighetene som universitetet byr på en gavepakke. Den har vi fylt med et mangfold av uttrykk og stemninger- og gleder oss til å gi den videre til vårt publikum.

Velkommen til et unikt møte mellom kunsten og vitenskapen!I anledning universitetets feiring foregår en rekke arrangementer og aktiviteter gjennom hele 2018.
Se hele programmet til jubileumsåret her

Spillepan
Dato/Tid Scene Billett
Produksjon
Av Liv Heløe
Konseptgruppe Jérémie M. McGowan (NNKM), Dag Håvard Hanssen (Vokal Nord), Espen Langvik (NOSO), Yngvar Julin (HT), Birgitte Warvik Rørtveit (HT), Inger Buresund (HT)
Original idé Inger Buresund
Regi Petter Næss
Regi / koreografi Un-Magritt Nordseth
Visuelt konsept Yngvar Julin
Med blant andre Kristian Fr. Figenschow, Guri Johnson, Ketil Høegh, Trude Øines, Jørn Fuller-Gee, Nasra Omar, Marita Solberg, Lille HT m.fl
Stor takk til UiT Norges arktiske universitet

The seed

Forestillingen er et del av hovedprogrammet THE SEED

Les mer her