Vår historie

15. august 1971 startet arbeidsdagen for det første profesjonelle teater i Nord-Norge. Her kan du lese mer om Hålogaland Teaters historie og situasjon i dag. 

Fra å være et lite teater som spilte i kummerlige lokaler tidlig på 1970-tallet, har Hålogaland Teater vokst og utviklet seg til å bli et moderne professjonelt regionteater for Troms og Finnmark. Siden teatret flyttet inn i eget hus på strandkanten til Tromsøsundet i 2005, har teatret utviklet seg til å bli den viktigste kulturinstitusjonen i Nord-Norge. 

Hålogaland Teater har i dag 72 årsverk samt en rekke kontraktsansatte medarbeidere på både kunstnerisk og teknisk side. Hålogaland Teater produserer i dag alt fra de aller største musikaloppsetninger og store klassiske forestillinger på den moderne Scene Vest. På teatrets black box-scene Scene Øst kan vi vise mindre og mer intime forstillinger. I tillegg disponerer Hålogaland Teater Prøvesalen, som tidvis brukes til mindre forestillinger, samt til opprøving av nye forestillinger. Videre er det utstrakt aktivitet på teatrets kaféscene i Teaterkafeen. Her er det både forestillinger, konserter, debatter, quiz, foredrag og andre arrangementer knyttet opp til forestillingene.

Verden i Tromsø - Tromsø i verden

Håloglaland Teater er regionteater for Nord-Norge og er bevisst sin nordnorske historie og identitet. Blant annet er nordnorsk spillespråket på våre scener. Teatret ligger i Tromsø, hovedstaden i Arktis. Byen er i dag en internasjonal by og det bor folk fra rundt 140 nasjoner i kommunen. Store samfunnsinstitusjoner som universitetet, forskningsinstituttene og internasjonal handel trekker folk fra hele verden til Tromsø. Samtidig er folk bosatt i Tromsø kjent for å reise mye rundt i verden og har store kontaktnett over hele kloden.

Denne hverdagen skal teatret speile. Det betyr blant annet at vi skal bringe verden til Tromsø - og Tromsø til verden. Vi bor i et unikt område, ofte referert til som den urbane villmarka. Midt på Tromsøya, utover i Tromsø kommune og ellers i vårt turnéområde er møtepunktene mellom det lokale og det globale mange. Det samme gjelder møtene mellom det urbane og det urørte, alt innenfor forholdsvis korte avstander.

Samtidig er store og viktige kulturbærere lokalisert i Tromsø, eksempelvis UiT Norges Arktiske Universitet, Framsenteret, Nordnorsk Symfoni- og Operaorkester, Tromsø Internasjonale Filmfestival og Arctic Frontiers for å nevne noen. Det er naturlig for Hålogaland Teater å ha samarbeid med disse aktørene og slik være en sentral del av samfunnsveven.

Med dette som bakteppe har teatersjef Inger Buresund valgt å dele hoveddelen av sitt kunstneriske program for perioden 2017-2020 inn i to hovedprogrammer; «The Seed» og «Transit». Det betyr at vi tar utgangspunkt i to av de viktigste temaene i dagens verden; ressursforvaltning og forflytning. Disse to hovedprogrammene speiler Norges plass i verden, og det globale i Norge.

The Seed

Langt inne i fjellet i Frøbanken på Svalbard ligger drøyt 800.000 frø fra 5200 forskjellige plantearter lagret i 18 kuldegrader. I mørket og kulden oppbevares livets kilde og begynnelsen på alt. Her lagrer de fleste land i verden sin fremtid.

Det var etter et besøk i Frøbanken på Svalbard at teatersjef Inger Buresund fikk ideen om å skape kunstneriske verk som tematiserer store fortellinger om vårt samfunn og livsgrunnlag. Frøet er livets kime. Fra det stammer alt og alle. Det er grunnlaget for mat, og med økende befolkning og enorme miljøutfordringer globalt, blir en fornuftig ressursforvaltning altoverveiende. Dette temaet behandles på alle plan i verden. Vi vil gå nye veier og vil at det også skal behandles kunstnerisk.

Forvaltningen av ressurser handler i stor grad om matproduksjon og dermed også vår evne til å kunne overleve. Hvordan vi håndterer utfordringene knyttet til dette har betydning lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Det er med andre ord en fellesmenneskelig oppgave. Teatret skal bruke kunsten til å skape samhandling, dialog og samarbeid med andre deler av samfunnet som det politiske miljøet, media og vitenskap. Slik blir teatret en del av samfunnets vev.

Transit

Kultur og erkjennelsen av seg selv oppstår i møtet med andre, og dette åpner for store og nye muligheter. Historier om mennesker i bevegelse er også utgangspunkt for å skape scenekunst. Et hvert menneskes historie er personlig, som også kunsten er det.

Aldri før har så mange mennesker vært tvunget til å slippe det de har i hendene og bryte opp fra hjem og nærmiljø. Antallet mennesker på flukt over hele verden – i Europa, Midtøsten, Asia og Afrika – er i dag uten sidestykke. Historien om forflytning er viktig og den berører oss som fellesskap. I dette materialet ligger teatrets kjerne, som er beretningen om menneskets skjebne.

Noen år før dagens store vandringen begynte til Europa, hadde store folkemasser allerede vært i forflytning internt i sine egne hjemland, også i Kina. Hålogaland Teaters teatersjef Inger Buresund, som da jobbet i Kina, samlet på det tidspunktet åtte dramatikere fra alle verdenshjørner for å skrive om migrasjon – folkevandring. Dette ble begynnelsen på prosjektet «Transit», som tar utgangspunkt i kultur, kulturutveksling og menneskers levde liv. Å være i transit, eller i forflytning, er forutsetningen for kulturell utvikling.

Det er stor grad av nød som fører til at et stort antall mennesker er på flukt. Samtidig møter menneskene på vandring nye mennesker, og vi har anledningen til å bli kjent med hverandre. Behandler vi disse historiene scenisk, kan vi skape forståelse for en av vår tids største tematikker.