Styre

Disse utgjør Hålogaland Teaters styre 2016 - 2020. 

Styreleder: Renate Larsen. Oppnevnt av Troms fylkeskommune. 25.08.15 - 25.08.18

Styremedlem: Astrid Rødsand. Oppnevnt av Troms fylkeskommune. 01.06.14 - 01.06.18

Styremedlem: Ragni Løkholm Ramberg, Oppnevnt av Troms fylkeskommune. 01.06.16 - 01.16.20

Styremedlem: Nils A Johnsen, Oppnevnt av Tromsø kommune. 01.06.16 - 01.06.20

Styremedlem: Andreas Hoffmann. Oppnevnt av Finnmark fylkeskommune. 01.06.16 - 01.06.20

Styremedlem: Guri Johnson, Kunstnerisk ansatte. 01.06.16 - 01.06.18

Styremedlem: Kolbjørn Lyslo, Øvrig ansatte. 01.06.16 - 01.06.18

Vara Troms: Cato Simensen. 01.06.16 - 01.06.20

Vara Finnmark: Kaja Kristensen. 01.06.16 - 01.06.20

Vara Tromsø: Elin Jørgensen. 01.06.16 - 01.06.20

Vara kunstnerisk ansatte: Kristian Figenschow. 01.06.16 - 01.06.18

Vara øvrig ansatte: Birgit Bøeng. 01.06.16 - 01.16.18