Søknadsskjema for Lille Hålogaland Teater

Er du interessert i teater og har lyst til å bli medlem av Lille Hålogaland Teater?

 

Fra høsten 2017 har vi noen ledige plasser for barn i alderen 6-11 år.

I forkant av produksjoner må alle regne med mye øving. Å medvirke i en produksjon krever disiplin og hardt arbeid, og de medvirkende må forberede seg på å gi slipp på andre fritidssysler. Faste øvinger vil være på mandager på teateret. Oppstart vil være i september.

I tillegg til Lille Hålogland Teater sin aktivitet vil noen medlemmer bli invitert til å delta på forestillinger som er en del av Hålogland teater sitt reportoir.

Søknadsfrist er 8. mai 2017. Vi velger ut noen søkere som får komme på arbeidsgruppe på teateret i perioden 19.- 21.mai.  Etter dette vil det endelige uttaket blir gjort, og medlemmene som har fått plass vil bli kontaktet.

Vi oppfordrer spesielt barn og unge med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknader sendt inn etter frist vil ikke bli besvart.

Les mer om Lille Hålogaland Teater her.

 

 

 

 

Kjønn