Nyhetsarkiv

Tre nominasjoner fordelt på to forestillinger.
På teaterets styremøte mandag ble det vedtatt at Inger Buresund tar over for Nina Wester som teatersjef fra og med 23. mai 2016.
Bli kjent med teateret og skuespillerne på en helt ny måte.
Heidi Beate Lekang går fra å være konstituert markeds- og informasjonssjef til fast ansatt.
Vi inviterer alle barn til å sende inn bidrag til vår store tegnekonkurranse.
Store deler av programmet for 2016 ble lansert for pressen 26. november
Inger Buresund er tilsatt som ny Teatersjef ved Hålogaland Teater AS for perioden 01.01.2017 – 31.12 2020
Hålogaland Teaters ansatte og venner ønsker å samle inn penger via Redd Barna for å hjelpe barn som er på flukt fra krig og nød.