Lille Globus

Lille Hålogaland Teater har i disse dager faste øvinger på Gyllenborg skole som del av SFO tilbudet ved skolen. Der møtes barn med ulik bakgrunn for å leke og skape noe sammen.

Hålogaland Teater fikk våren 2016 midler til dette prosjektet fra Kulturdepartementet. Målet er å skape nye møteplasser for barn og unge, og også legge til rette for et større mangfold i teatret.
For teatret ble det naturlig at dette skulle henge sammen med teatrets øvrige satsning mot barn og unge – Lille Hålogaland Teater. Prosjektet fikk navnet Lille Globus.

Prosjektleder er Caroline Berg, mens det kunstneriske og kreative ansvaret ligger hos Katrine Strøm som også er kunstnerisk leder for Lille Hålogaland Teater. I tillegg er Maya Mi Samuelsen med som instruktør, og Ingrid Stensen som pedagog. Sammen vil de skape et inkluderende lavterskeltilbud som bidrar til relasjonsbygging og møteplasser for barn og unge.

Onsdag 20. september inviterte vi iTromsø med på øving. 
Det kan dere lese mer om her (for abonnenter)